Zakończenie zmagań sportowych piłkarzy halowych

Zakończyły się zajęcia sportowo-rekreacyjne w sali gimnastycznej w Chełmku. W zmaganiach głównie piłkarskich brało udział kilkunastu członków stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Zajęcia dały szansę na intensywne zajęcia ruchowe dla ludzi w wieku od 18 do 52 lat. Łącznie wzięło w nich udział 35 osób z terenu Bobrka, Gorzowa i Chełmka.

Partnerzy

  • SZS w Bobrku im. Kard. A. S. Sapiehy
  • Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Soły
  • Zespół szkół z terenu gminy Chełmek

Kontakt 33 846 17 37

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Spichlerz

ul. Nadwiślańska 9
32-661 Bobrek
woj. małopolskie