Walne Zebranie Członków „Spichlerza”

Serdecznie zapraszamy Państwa-Członków Srtowarzyszenia „Spichlerz” w Bobrku

na Walne Zebranie Stowarzyszenia „SPICHLERZ” w Bobrku, które odbędzie się w dniu

27 marca 2014 o godz. 19.00  w Samorządowym Zespole Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku.

Program Walnego Zebrania Stowarzyszenia „SPICHLERZ” w Bobrku:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku – wybór Przewodniczącego
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 5. Zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i KR
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. Podjęcie uchwał
 8. Dyskusja programowa i wnioski.

 

Prezes Stowarzyszenia

Bogdan Kowalczyk

 

Partnerzy

 • SZS w Bobrku im. Kard. A. S. Sapiehy
 • Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Soły
 • Zespół szkół z terenu gminy Chełmek

Kontakt 33 846 17 37

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Spichlerz

ul. Nadwiślańska 9
32-661 Bobrek
woj. małopolskie