Walne zebranie członków SPICHLERZA

W dniu 30 marca 2017r. o godzinie 18.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Spichlerz.

Drugi termin 19.00. W programie zebrania podsumowanie działalności stowarzyszenia za rok 2016, podjęcie uchwał o zatwierdzeniu bilansu i zatwierdzenie sprawozdania Komisji rewizyjnej. Zapraszam wszystkich Członków do niezawodnego przybycia.

Prezes Stowarzyszenia SPICHLERZ

Bogdan Kowalczyk

Partnerzy

  • SZS w Bobrku im. Kard. A. S. Sapiehy
  • Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Soły
  • Zespół szkół z terenu gminy Chełmek

Kontakt 33 846 17 37

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Spichlerz

ul. Nadwiślańska 9
32-661 Bobrek
woj. małopolskie