SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie za rok 2011 w formie elektronicznej znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wersje PDF ze strony MPiPS:

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek wyników 2011

Sprawozdanie merytoryczne

Partnerzy

  • SZS w Bobrku im. Kard. A. S. Sapiehy
  • Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Soły
  • Zespół szkół z terenu gminy Chełmek

Kontakt 33 846 17 37

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Spichlerz

ul. Nadwiślańska 9
32-661 Bobrek
woj. małopolskie