Smaki małopolskich podmiotów ekonomii społecznej

W związku z planowanym wydaniem przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie bezpłatnej elektronicznej publikacji „Smaki małopolskich podmiotów ekonomii społecznej” zapraszamy wszystkie koła gospodyń i osoby prywatne do zaprezentowania swojej działalności na załączonych wzorach dokumentów oraz o przesłanie ich do dnia 31 marca br w wersji elektronicznej (na adres: tozch@tozch.edu.pl lub na płycie CD/DVD) oraz papierowej (zdjęcia wyłącznie w wersji elektronicznej).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32-623-38-78.

Zgłaszający nie ponoszą żadnych kosztów.

ZAPRASZAMY! Pomożemy w przesłaniu i opracowaniu dokumentacji!

Partnerzy

  • SZS w Bobrku im. Kard. A. S. Sapiehy
  • Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Soły
  • Zespół szkół z terenu gminy Chełmek

Kontakt 33 846 17 37

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Spichlerz

ul. Nadwiślańska 9
32-661 Bobrek
woj. małopolskie