Program działania Stowarzyszenia na rok 2013

 

 1. Przeprowadzenie konkursu II Gminnego Konkursu Komputerowego.
 2. Pomoc w innych przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych w Bobrku
 3. Współpraca z organizacjami na terenie wsi oraz z biblioteką i gazetą „Nasz Dom”
 4. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Dolina Soły”
 5. Napisanie projektu związanego ze szkoleniami w zakresie autopromocją naszego regionu oraz przedsiębiorczości mieszkańców- działanie 9.5 POKL.
 6. Współpraca w zakresie przekazywania 1% odpisu z podatku dochodowego- szkoły gminne i inne organizacje społeczne.
 7. Zorganizowanie kampanii promocyjno-reklamowej stowarzyszenia w powiecie oświęcimskim.
 8. Udział w programach i konkursach ogłaszanych przez organy samorządowe w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego.
 9. Pozyskiwanie nowych członków do stowarzyszenia.
 10. Rajd Poszukiwaczy Wiosny-impreza dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.
 11. Współorganizacja „Spotkań teatralnych” w ramach współpracy z MOKSiR Chełmek.
 12. I Rodzinny Rajd Rowerowy.
 13. Plenerowe „Spotkania z piosenką” – mini festiwal wokalistów w wieku do 16 lat.

Partnerzy

 • SZS w Bobrku im. Kard. A. S. Sapiehy
 • Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Soły
 • Zespół szkół z terenu gminy Chełmek

Kontakt 33 846 17 37

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Spichlerz

ul. Nadwiślańska 9
32-661 Bobrek
woj. małopolskie