Dzień Rodziny 2015

W tym roku odbyła się cykliczna imprezao charakterze integracyjnym realizowana przy współudziale Stowarzyszenia „Spichlerz” tj. Dzień Rodziny 2015. W imprezie wzięło udział kilkaset osób. Mieszkańcy Bobrka i zarazem wraz ze swoimi dziećmi jedzili konno, pływali w kulach na wodzie, doili sztuczną krowę, bawili się, tańczuyli i współzawodniczyli sportowo. W imprezie wzięli udział goście m.in. Pan Marek Sowa -Marszałek Województwa Małopolskiego, Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, radni Rady Miejskiej w Chełmku mieszkający w Bobrku Pani Helena Szewczyk i Pan Władysław Wiśniowski. Stowarzyszenie nasze rokrocznie wspiera finansowo i organizacyjnie imprezę.

Partnerzy

  • SZS w Bobrku im. Kard. A. S. Sapiehy
  • Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Soły
  • Zespół szkół z terenu gminy Chełmek

Kontakt 33 846 17 37

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Spichlerz

ul. Nadwiślańska 9
32-661 Bobrek
woj. małopolskie