Likwidacja Stowarzyszenia
31 marca 2017

Zgodnie z uchwałą walnego zebrania członków stowarzyszenia z dniem 31.03.2017r. rozpoczyna się likwidacja stowarzyszenia. Likwidację powierzono Bogdanowi Kowalczyk.

Smaki małopolskich podmiotów ekonomii społecznej
25 marca 2014

W związku z planowanym wydaniem przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie bezpłatnej elektronicznej publikacji „Smaki małopolskich podmiotów ekonomii społecznej” zapraszamy wszystkie koła gospodyń i osoby prywatne do zaprezentowania swojej działalności na załączonych wzorach dokumentów oraz o przesłanie ich do dnia 31 marca br w wersji elektronicznej (na adres: tozch@tozch.edu.pl lub na płycie CD/DVD) oraz papierowej (zdjęcia wyłącznie w wersji elektronicznej). Szczegółowe …Dalej…

Walne Zebranie Członków „Spichlerza”

Serdecznie zapraszamy Państwa-Członków Srtowarzyszenia „Spichlerz” w Bobrku na Walne Zebranie Stowarzyszenia „SPICHLERZ” w Bobrku, które odbędzie się w dniu 27 marca 2014 o godz. 19.00  w Samorządowym Zespole Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku. Program Walnego Zebrania Stowarzyszenia „SPICHLERZ” w Bobrku: Otwarcie zebrania Przyjęcie porządku – wybór Przewodniczącego Sprawozdanie z działalności Zarządu Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zatwierdzenia sprawozdań Zarządu …Dalej…

Zmiana konta bankowego
18 lipca 2013

Z dniem 31.05.2013r. Stowarzyszenie „Spichlerz” zmieniło rachunek bankowy . Obecnie posiadamy rachunek w BGŻ nr konta 05 2030 0045 1110 0000 0267 1880. Dotychczasowy nr rachunku w banku  BPH o numerze 25 1060 0076 0000 3200 0104 4460 jest już nieaktualny. Darczyńców przepraszamy za utrudnienia.

Zmarł Książę Michał Ksawery Sapieha
17 lipca 2013

 11 lipca 2013 roku w Brukseli zmarł Książę Michał Ksawery Sapieha  Członek  Stowarzyszenia „SPICHLERZ” w Bobrku.   W imieniu Zarządu Stowarzyszenia oraz wszystkich jego Członków składamy kondolencje rodzinie naszego zmarłego Przyjaciela. Msza w intencji zmarłego odprawiona zostanie w niedzielę 21 lipca 2013r. o godzinie 11.00 w kościele parafialnym w Bobrku. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w liturgicznym pożegnaniu   …Dalej…

Dzień Rodziny 2013

Tegoroczny piknik odbył się 15 czerwca w ogrodzie szkolnym. Organizatorem i sponsorem, wyjątkowo udanej imprezy, była Rada Rodziców naszej Szkoły oraz Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku i Stowarzyszenie „SPICHLERZ”. Tuż po godzinie 15 Dyrektor zespołu szkół i Prezes Stowarzyszenia „Spichlerz” w jednej osobie powitał wszystkich licznie zebranych gości oraz Burmistrza Chełmka Pana Andrzeja Saternusa i przedstawiciela Rady Miejskiej Pana Stanisława …Dalej…

Program działania Stowarzyszenia na rok 2013
28 marca 2013

  Przeprowadzenie konkursu II Gminnego Konkursu Komputerowego. Pomoc w innych przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych w Bobrku Współpraca z organizacjami na terenie wsi oraz z biblioteką i gazetą „Nasz Dom” Współpraca ze Stowarzyszeniem „Dolina Soły” Napisanie projektu związanego ze szkoleniami w zakresie autopromocją naszego regionu oraz przedsiębiorczości mieszkańców- działanie 9.5 POKL. Współpraca w zakresie przekazywania 1% odpisu z podatku dochodowego- szkoły gminne i …Dalej…

1% PODATKU DLA STOWARZYSZENIA

Podziękowanie!
25 lutego 2013

PODZIĘKOWANIE   W związku ze złożoną  rezygnacją Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Spichlerz” składa wieloletniemu członkowi Zarządu Panu Januszowi Szostkowi serdeczne podziękowanie za dotychczasową pracę na rzecz stowarzyszenia oraz wsparcie finansowe jakiego przez szereg lat mu udzielał.

Wspomóż Stowarzyszenie przekaż 1% swojego podatku
21 stycznia 2013

STOWARZYSZENIE „SPICHLERZ” zwraca się z prośba o przekazanie 1% odpisu podatku dochodowego na cele statutowe Stowarzyszenia. Celem organizacji jest działalność w zakresie kultury, edukacji sportu i ochrony zabytków. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. W rozliczeniu z Urzędem Skarbowym za 2012 rok wystarczy wpisać nazwę Bobreckie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „SPICHLERZ” oraz numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000233215. Zwracamy się z …Dalej…

Partnerzy

  • SZS w Bobrku im. Kard. A. S. Sapiehy
  • Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Soły
  • Zespół szkół z terenu gminy Chełmek

Kontakt 33 846 17 37

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Spichlerz

ul. Nadwiślańska 9
32-661 Bobrek
woj. małopolskie